Xidmətlərimiz

Xidmətlərimiz barədə


Konteyner daşımaları

Qrupaj yüklərin daşınması

Qabaritsiz yüklərin daşınması

Multimodal daşımalar

Dəniz yolu ilə yüklərin daşınması

Dəmiryolu ilə yüklərin daşınması

Avtomobil yolu ilə yüklərin daşınması

Hava yolu daşımaları