XÜSUSİ YÜKLƏR

“ABA Logistics” şirkəti nəqliyyat xidmətlərinin geniş çeşidini təqdim edir. Şirkətin xidmət şəbəkəsində adi yüklərin daşınmasından başqa, xüsusi yüklər də yer almaqdadır. Təhlükəli, tez xarab olan, “yüksək riskli” yüklərin çatdırılması, gömrük daşıyıcısı xidməti və idxal-ixrac daşımaları ekspeditoru xidməti kimi geniş çeşidli xidmətlər müxtəlif müştərilərin maraqlarını əhatə edir.

KİMYƏVİ MƏHLULLAR

“ABA Logistics” şirkəti nəqliyyat xidmətlərinin geniş çeşidini təqdim edir. Şirkətin xidmət şəbəkəsində adi yüklərin daşınmasından başqa, xüsusi yüklər də yer almaqdadır. Təhlükəli, tez xarab olan, “yüksək riskli” yüklərin çatdırılması, gömrük daşıyıcısı xidməti və idxal-ixrac daşımaları ekspeditoru xidməti kimi geniş çeşidli xidmətlər müxtəlif müştərilərin maraqlarını əhatə edir.

TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN DAŞINMASI

Təhlükəli yüklərin daşınması, müvafiq sənədlər əsasında xüsusi hazırlanmış nəqliyyat vasitəsi ilə (həmçinin tentli və izotermik kuzovlu avtomobil vasitəsi ilə) həyata keçirilir. “ABA Logistics” şirkətinin avtomobilləri ilə təhlükəli yüklərin (ADR 2, 3, 4, 5, 6, 8 və 9) daşınması mümkündür. Nəqliyyat vasitəsi və ya hər-hansısa bir qurğunun yanması və ya partlayışına, insan və heyvanların zəhərlənməsi, şüalanması, xəstələnməsi və ölümünə, ətraf mühitin zərərlənməsinə səbəb ola biləcək xassəli material, məmulat və maddələrin etibarlı çatdırılmasıdır.

TEZ XARAB OLAN MALLARIN DAŞINMASI

Şirkətimiz tərəfindən tez xarab olan malların daşınması – müxtəlif mənşəli təzə məhsulların dəqiq vaxtında çatdırılmasına zəmanətdir. Gül məhsullarının daşınması üzrə 10 ildən çox təcrübəmiz vardır. Tez xarab olan yüklərin nəqli lazımi temperatur və rütubət rejimi ilə təchiz olunmuş, sanitar-gigiyenik normalara uyğun olan avtomobillər vasıtəsi ilə aparılır.